سرور اختصاصی

SRV - PL1

2x 1TB sata
1 * 500GB SSD
TB EXTRA HDD+

 • بهره برداری از سرور به شرح زیر میباشد
 • 2X CPU E5-2697 v2 CPU
 • 128 GB RAM
 • HDD
 • 10G PORT
 • به تعداد مورد نیاز IP
SRV - PL2

Server Hp proliant DL380 G7
CPU 24 Core
Ram 256 GB
HDD 2 TB

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • به تعداد مورد نیاز IP
SRV - PL5 0 موجود است

Server Hp DL 580 G7
CPU 40 Core
Ram 128 GB
HDD 2x 1.2TB

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • به تعداد مورد نیاز IP
SRV - PL6

Server Hp DL 380 G8
CPU 16 Core
Ram 64 GB
HDD 2x 1.2TB

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • به تعداد مورد نیاز IP