ماشین مجازی

VPS-PIO3-1403-01

دیتاسنتر مبین وان
قیمت هر 100گیگ ترافیک اضافه 100 هزار تومان

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 3v Core (2000MHz) CPU
 • 3GB RAM
 • 35GB Storage
 • VMware نوع مجازی ساز
 • ترافیک ماهیانه 500GB
VPS-PIO4-1403-01

دیتاسنتر مبین وان
قیمت هر 100گیگ ترافیک اضافه 100 هزار تومان

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 4v Core (2500MHz) CPU
 • 4GB RAM
 • 50GB SATA HDD (SSD)
 • VMware نوع مجازی ساز
 • ترافیک ماهیانه 1000GB
1G پورت شبکه

1G پورت شبکه

10G پورت شبکه

10G پورت شبکه

یک IP اضافه تر

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!